Actueel

Stichting Glasvezel Zuidenveld gaat het zelf doen.

April 2018:

Stichting Glasvezel Zuidenveld is een samenwerkingsverband van de zes lokale glasvezel initiatieven in de gemeente Coevorden. De stichting heeft als doel het realiseren van een glasvezelnetwerk in alle dorpen en het buitengebied van de gemeente Coevorden. Wij, als stichting, vinden leefbaarheid in ons gebied belangrijk en zijn van mening dat een glasvezelnetwerk bijdraagt aan de leefbaarheid op het platteland. Snel internet via glasvezel geeft een positieve impuls aan wonen, recreëren en bedrijvigheid.

In de laatste vergadering van het algemeen bestuur is unaniem besloten dat we de aanleg van het glasvezelnetwerk zelf gaan doen. Uitbesteden aan een marktpartij vinden wij niet de juiste keuze als het gaat om het waarborgen van een eerlijke prijs voor de inwoners en de kwaliteit die het netwerk moet bieden. 

Als vrijwilligersorganisatie onderkennen we dat wij niet alle kennis in huis hebben.  We kunnen gebruik maken van de kennis van VerbindDrenthe. Dit platform is door de provincie opgericht om initiatieven zoals die van ons te ondersteunen.

Daarnaast verheugt het ons, dat wij Gerhard Kippers bereid hebben gevonden om als directeur bij ons in dienst te treden. Gerhard is, in deeltijd, directeur van Glasvezel De Wolden. De wijze waarop Glasvezel De Wolden de opstart, aanleg en exploitatie aanpakt is voor ons een voorbeeld hoe het kan werken. Als een van de eerste initiatieven in de provincie Drenthe heeft  Glasvezel De Wolden moeten pionieren. De kennis die Gerhard hierbij heeft opgedaan, kunnen wij goed gebruiken.

De eerstvolgende stap die we als stichting Glasvezel Zuidenveld samen met onze directeur gaan nemen is de financiering. Naast de provincie en gemeente willen we  een lokale partner benaderen voor de financiering.

Met het besluit om het zelf te doen en de benoeming van Gerhard Kippers zien we de aanleg een grote stap dichterbij komen. We hebben er alle vertrouwen in dat we in 2019  starten met het aanleggen van een eigen glasvezelnetwerk in de gemeente Coevorden.

 

Glasvezel stap dichterbij!

Januari 2018:

Hoe staan we er voor?

Het doel om per 1 januari minimaal 65% belangstellingsregistraties te realiseren is ruimschoots gehaald! Dit betekent dat er voldoende belangstelling is om indien het beschikbaar zou zijn een aansluiting op breedband te nemen. Met dit fraaie resultaat is deze fase afgerond. Hulde aan de vrijwilligers die deur aan deur uw belangstelling hebben mogen noteren.

Na het afronden van de succesvolle huis aan huis actie heeft het DNS team overleg gehad met gemeente Coevorden. Om tot een zo doelmatig mogelijke aanbesteding en kostenbesparing met de aanleg van het glasvezelnetwerk te komen is besloten tot samenwerking met de andere 5 breedbandprojecten in de gemeente. Hieruit is een overkoepelende stichting ontstaan met de naam Stichting Glasvezel Zuidenveld. Twee bestuursleden van de regio DNS maken inmiddels deel uit van het stichtingsbestuur.

Wat we nu gaan doen?

Om voor gunstige overheidsfinanciering in aanmerking te komen gaan we navragen bij bestaande netwerkbeheerders zoals KPN en Ziggo of zij alsnog plannen hebben om ons aan te sluiten.

Uitrekenen wat de aanleg van het netwerk kost en wat deelnemers voor prijzen mogen verwachten.

Uitwerken besluitvorming van de financiering met en waarschijnlijk door de Gemeente en de Provincie.

Uitnodigen van providers om te bepalen wat zij ons tegen welke tarieven zouden kunnen bieden op het vlak van internet, tv en telefonie.

Veel gestelde vraag

‘Wanneer is het beschikbaar?’

We denken dat er binnen een jaar met de verkoop van abonnementen gestart kan worden. We voorzien een ruime keuze met zeer concurrerende tarieven van verschillende providers. Als dit goed loopt kan de financiering worden gerealiseerd en kan met de aanleg van het netwerk worden gestart!

September 2017:

Uitnodiging

DNS op Glas gaat over in Glasvezel Zuidenveld dit is een initiatief voor alle dorpen en buitengebieden in de gemeente Coevorden.Hierbij nodigen we u uit voor een informatie avond waarop we uitleg geven
over het nut van glasvezel.

Steenwijksmoer       2 oktober in De Schalm aanvang 20.00h
Zwinderen                5 oktober in “Ons Dorpshuis” aanvang 20.00h
Dalerpeel                12 oktober in De Breiberg aanvang 20.00h

Deze informatieavond is bedoelt om de behoefte te bepalen voor de aanleg van glasvezel in onze dorpen. Steeds meer steden en grote dorpen krijgen glasvezelinternet. Kleine dorpen en buitengebieden dreigen echter buiten de boot te vallen. DNS op Glas wil voor Glasvezel Zuidenveld de animo in de dorpen in kaart brengen. Dit zal op dezelfde wijze gebeuren zoals reeds is uitgevoerd in de buitengebieden.

Hierin worden wij ondersteund door De Provincie en Gemeente Coevorden.

Graag zien wij u op een van deze avonden.

September 2017:

Persbericht
 
Glasvezel initiatieven in de gemeente Coevorden gaan samenwerken.
 
De 6 glasvezel initiatieven, waarin alle 27 dorpen van de gemeente Coevorden zijn vertegenwoordigd, gaan samenwerken en vormen daarbij op korte termijn één organisatie. Alle initiatieven hebben hetzelfde doel namelijk de aanleg van een glasvezelnetwerk. Elk initiatief richtte zich op een bepaald deel van de gemeente Coevorden. Hierbij gaat het niet alleen om de kernen, maar tevens om de buitengebieden, waar geen snel internet aanwezig is.
 
Initiatief  dorpen :

Alles op glasvezel
Sleen, Diphoorn, Noord-Sleen, Achterste Erm, Kibbelveen, ’t Haantje, Erm

DNS op Glas 
Dalerpeel, Nieuwe Krim, Steenwijksmoer,
Geesbrug, Zwinderen

Reuzenbreedband
Schoonoord, De Kiel

Samenbreed
Aalden, Meppen, Zweeloo, Benneveld, Wezup,
Wezuperbrug

Glasvezel Stidal 
Dalerveen, Stieltjeskanaal, Holsloot

Verbreedband
Dalen, Gees, Oosterhesselen, Wachtum

De buurtschappen rond bovenstaande dorpen worden hierin vanzelfsprekend meegenomen.
Daarmee is de gehele gemeente Coevorden gedekt, immers in de stad Coevorden ligt al glasvezel.
 
De vele vrijwilligers van de initiatieven zijn in eerste instantie begonnen met het in kaart brengen van belangstelling voor glasvezel. Ondanks dat niet alle initiatieven klaar zijn met de vraaginventarisatie kan nu al geconcludeerd worden dat de behoefte aan een glasvezelnetwerk groot is. Er zijn dorpen waar 95% van de inwoners heeft aangegeven, dat zij graag aangesloten willen worden op een glasvezelnetwerk.
 
Mede op initiatief van wethouder Jan Zwiers van de gemeente Coevorden is het overleg tussen de 6 initiatieven op gang gekomen en zijn de mogelijkheden om te komen tot een samenwerking onderzocht.  Ook Verbind Drenthe, een speciaal voor professionele ondersteuning van glasvezelinitiatieven door de provincie opgerichte stichting, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van deze samenwerking.  Een wijziging van het provinciaal beleid voor de facilitering van de glasvezelinitiatieven maakt het voor (te) kleine initiatieven erg moeilijk om hun plannen te realiseren. Samenwerken is daardoor min of meer een logische stap geworden.
 
Gezamenlijk wordt nu de ontwikkeling van een netwerk, het opstellen van een businessplan, de financiering, etc. opgepakt. De verwachting is dat belangrijke voordelen te behalen zijn met deze schaalvergroting. De bedoeling is dat er uiteindelijk één organisatie ontstaat die aanleg, beheer, onderhoud, e.d. gaat verzorgen. De huidige glasvezel-initiatieven blijven actief betrokken bij de ontwikkelingen. Hoe de nieuwe organisatie eruit komt te zien, wordt nog aan gewerkt.
 
De aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Coevorden is sterk afhankelijk van de medewerking en facilitering van de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden. Omdat zowel de provincie als de gemeente de noodzaak van de aanleg van een glasvezelnetwerk inzien, is er het volste vertrouwen dat die medewerking er komt. 
 

Mei 2017:

DNS is zich aan het oriënteren op samenwerking met andere initiatieven binnen de gemeente.
Ivm de aangepaste financieringsregeling breedband voor het buitengebied van de provincie.

Maart 2017:

DNS zit niet stil.

We zijn in gesprek met diverse partijen om te kijken naar de meest toekomstbestendige oplossing voor het aan te leggen glasvezelnetwerk.

Halverwege maart gaan we in overleg met de overige initiatieven binnen de gemeentegrenzen, om te kijken in hoeverre we onze krachten kunnen bundelen.

Wanneer er weer nieuws te melden is hoort u het zo snel mogelijk.

Januari 2017:

Namens DNS het beste gewenst voor het nieuwe jaar!

Bij deze een update van de vorderingen die tot nu toe gemaakt zijn.
Na de inspanningen van de ambassadeurs hebben we niet stil gezeten.
Zwinderen en Geesbrug hebben aansluiting gevonden bij het initiatief.
Hiermee komen we op zo’n 500 aansluitingen in wit gebied.
We zijn in overleg met de gemeente Coevorden en de andere initiatieven binnen de gemeentegrenzen, om strategische keuzes te maken voor korte en lange termijn.
Tevens is er een oriënterend gesprek geweest met een netwerkbeheerder om onze kansen in te kunnen schatten.

Eind januari vinden er nog 2 belangrijke bijeenkomsten plaats. Direct daarna verwacht DNS te kunnen besluiten welke kant we op gaan.

We houden u op de hoogte.

Groeten Nick Bosman

 

Update medio November 2017:
Ongeveer 97% van de bewoners van de buitengebieden heft de intentie gegeven de volgende fase in te willen gaan. Goed nieuws !

 


A
ankondiging:

Op 6 Oktober vindt de eerste bijeenkomst met de ambassadeurs plaats in het dorpshuis van Dalerpeel.

 

Dalerpeel, 19-9-2016

DNS op Glas heeft een nieuw logo. Tevens zullen er op korte termijn reclameborden en spandoeken in de regio verschijnen. Dit alles om DNS op Glas nog meer onder de aandacht te brengen….

logo

spandoek

 

Steenwijksmoer, 18-7-2016

De eerste bijeenkomst kan als een succes worden gezien. Veel inwoners namen de moeite, om ondanks de warmte, naar De Schalm in Steenwijksmoer te komen. Hier vond de eerste informative sessie van de plaatselijk belangen van Dalerpeel, Nieuwe Krim en Steenwijksmoer plaats voor het oppakken inzake Glasvezel in het buitengebied van deze dorpen. Er was ook ondersteuning van VerbindDrenthe. Er werden o.a. vragen gesteld over de organisatievorm, de procedure en wat de kosten zullen worden. Wij hebben een goede indruk dat het wel leeft in het buitengebied. Er hebben zich op deze avond namelijk 17 “Ambassadeurs” aangemeld om mee te werken aan de vraagbundeling om zo de behoefte van glasvezel in kaart te brengen.  Na de vakantie gaat DNS op Glas met de vraagbundeling verder en medio September hopen wij langs de deuren te kunnen gaan. Vooraf zal er nog een informatie avond plaatsvinden voor de ambassadeurs.

20160718_204549 20160718_201207

Voor meer informatie, blijf deze website volgen. Ook zullen we proberen U via folders of nieuwsbrieven op de hoogte houden.

Tevens is er onder de facebook pagina van PB Nieuwe Krim, een speciale DNS op Glas facebook pagina, die ui kunt volgen.

DNS op Glas Facebook

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Dalerpeel, 11-7-2016

Persbericht : Aanleg Glasvezelnetwerk.

De Plaatselijk Belangen organisaties van Dalerpeel, Nieuwe Krim en Steenwijksmoer gaan samenwerken.

Met deze samenwerking is DNS op Glas ontstaan. Wij gaan de vraagbundeling verzorgen voor een deel van het (witte) buitengebied in de gemeente Coevorden .

Het Witte gebied , is een gebied dat niet door goede internet bekabeling (breedband) is voorzien.

Het gebied is grofweg aan te duiden tussen de gemeentegrens met Hoogeveen, de provinciegrens Overijssel , de snelweg A 37 de provinciale weg N34 en de Oosteresselerweg langs Wachtum. Dit laatste is in goed overleg met de PB organisaties van Dalen, Wachtum en Zwinderen. Zodat er niemand vergeten wordt in dit uitgestrekte gebied.

Wij willen in kaart brengen wat de behoefte is in dit gebied inzake een snelle internet verbinding, en hoeveel huishoudens er mee willen doen.

Ons streven is zo veel mogelijk aansluitingen tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren.

De Provincie Drenthe en de gemeente Coevorden ondersteunen ons in onze plannen.

Er zal een eerste informatie avond voor de bewoners worden georganiseerd op 18 juli, in De Schalm vanaf 20.00 uur te Steenwijksmoer.

De bewoners van ons buitengebied krijgen een uitnodiging in de bus. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en woont u wel in het desbetreffende gebied dan bent u alsnog van harte welkom.

Geïnteresseerden uit andere dorpen zijn ook van harte welkom op deze avond.

Ook kan er contact gezocht worden via onderstaande email adressen en websites.

Website: www.dnsopglas.nl    Email: http://www.dnsopglas.nl/contact/     http://www.verbinddrenthe.nl       http://www.provincie.drenthe.nl            

————————————————————————————————————————————————————————————————-