Ambassadeurs

Op de bijeenkomst van 18 juli zijn ambassadeurs voor straten/gebieden bereid gevonden om te helpen. We hopen ook terloops meer ambassadeurs te vinden voor dit traject. Dus meldt u alsnog aan.

Het is de bedoeling dat op basis van een goed onderbouwd verhaal de vraagbundeling gaat plaatsvinden om de behoefte peilen.

Daarna kan er een duidelijker beeld tot stand komen van de organisatie vorm en de exacte kosten. Streven is naar een gebruikelijk maandelijks en markconform kosten nivo.